Delo za tujcev

1. septembra leta 2015 je začel veljati nov Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Nekatere spremembe, ki jih prinaša nov zakon, so slovenskim podjetjem olajšale postopke zaposlovanja tujcev iz držav, ki niso članice Evropske unije, druge pa obratno poostrile določene zahteve. Ena glavnih sprememb je ukinitev tako imenovanega »delovnega dovoljenja«, ki ga je zamenjalo »soglasje Zavoda RS za zaposlovanje«, postopek se začne po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote.

Trenutno lahko izpostavimo 5 najbolj aktualnih vrst soglasij za zaposlitev tujcev v Slovenije, ki jih poda Zavod RS za zaposlovanje:

  • soglasje za sezonska dela;
  • soglasje za tujega zastopnika;
  • soglasje za zaposlitev tujcu, ki ima najmanj poklicno izobrazbo;
  • soglasje zaradi visokokvalificirane zaposlitve (soglasje k modri karti);
  • soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo.

Za vsako vrsto soglasja so predvideni zakonski pogoji, ki jih mora izpolnjevati podjetje, ki namerava zaposliti tujca, in kandidat za zaposlitev v Sloveniji, za katerega se pridobi soglasje zavoda, ter tudi pogoji zaposlitve (kot so polni ali nepolni delovni čas, obseg delovnih nalog, ki jih lahko izvaja zaposleni, višina plače ipd.).

Vsaka vrsta soglasja lahko ima tako svoje prednosti (npr. v primeru soglasja k modri karti prosilec pridobi enotno dovoljenje za 2 leti ter ima možnost, da po prenehanju delovnega razmerja ostane v Sloveniji in si poišče drugo zaposlitev ali se samozaposli), kot tudi omejitve (tako če želi tujec, ki je zaposlen v slovenskem podjetju kot usposobljen strokovnjak, zamenjati delodajalca, mora po predhodni kontroli trga dela s starani Zavoda za zaposlovanje zaprositi za novo soglasje Zavoda).

Če vas zanima možnost pridobitve soglasja za zaposlitev tujca v Sloveniji, se lahko vedno obrnite na nas. Na uvodnem svetovanju vam bomo pomagali določiti najbolj primerno vrsto soglasja Zavoda ter pojasnili vse zahteve za pridobitev le-tega. Če se boste kasneje odločili za pridobitev soglasja z našo strokovno podporo, bo uvodno svetovanje že všteto v ceno nadaljnje storitve.