Registracija S.P.

S.p. (samostojni podjetnik) je ena od oblik organizacije in vodenja posla v Sloveniji. S.p. ima svoje posebnosti, prednosti in slabosti v primerjavi z d.o.o.

Po eni strani država na različne načine spodbuja tako obliko zaposlitve in s.p.-jem ponuja davčne olajšave za prvi 2 leti poslovanja. Po drugi strani pa mora s.p. plačevati socialne prispevke in davke vsak mesec ne glede na to, ali dejansko posluje in ali ima prihodek, ali ne.

Obstajajo različne vrste s.p., razlike med katerimi so v obdavčitvi in računovodstvu: podjetnik normiranec vodi enostavno knjigovodstvo, navadni s.p. pa dvostavno.

Zato mora biti odločitev o ustanovitvi s.p. dobro premišljena, pri tem je potrebno upoštevati vse detajle in to, da se lahko situacija različno odvija (tako npr. navadni s.p. plačuje dohodnino po progresivni dohodninski lestvici, kar je lahko neugodno).

Lahko vam ponudimo predhodno svetovanje glede izbire optimalne oblike s.p. z upoštevanjem vaših načrtov in specifike dejavnosti. Če se boste odločili za ustanovitev s.p. z našo polno pomočjo, bo storitev svetovanja za vas brezplačna.

Cena storitve registracije samostojnega podjetnika znaša 400 evrov.

Ponudimo vam lahko tudi storitev virtualne pisarne in ustrezen paket računovodskih storitev.