Resistracija D.O.O.

Registracija podjetja (družbe z omejeno odgovornostjo) je v Sloveniji prvi resni korak na poti razvoja svojega posla, ker poleg formalnih postopkov zahteva tudi vplačilo ustanovnega kapitala v višini 7.500 evrov.
Postopek registraciji je dokaj enostaven in predvideva samo nekaj priprav, natančnosti in določenih ciljev.
Za registracijo d.o.o. potrebujete:

  • izbrati banko, kjer bo vaše podjetje imelo račun, in se z enim od sodelavcev dogovoriti o terminu za polog ustanovnega kapitala na začasni račun;
  • določiti ime podjetja (firmo), ki mora biti izvirno in jasno razlikovati od podobnih imen ter vsebovati oznake, ki opisujejo dejavnost podjetja (za hitrejši postopek registracije je smiselno vnaprej rezervirati izbrano ime);
  • izbrati ustrezen naslov, na katerem bo registrirano podjetje, tu lahko izberete npr. virtualno pisarno ali pridobite soglasje lastnika nepremičnine, ki jo najemate;
  • pripraviti na podlagi standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) seznam vseh vrst dejavnosti, s katerimi se bo ukvarjalo vaše podjetje;
  • osebno se zglasiti v eni od pristojnih izpostav AJPES ali točk e-VEM, kjer z osebnim dokumentom in davčno številko oddate vlogo za registracijo podjetja;
  • vplačati na banki ustanovni kapital in s potrdilom o vplačilu se spet napotiti na e-Vem točko ali v AJPES ter zaključiti postopek;
  • v roku 2-14 dni bo vaše podjetje dejansko registrirano, pridobili boste davčno in matično številko; zdaj bo treba samo še odpreti poslovni račun na izbrani banki.

V bistvu ni nič zapletenega. Toda če ceniti svoj čas, ker se vsak uspešen posel začne veliko prej pred registracijo podjetja (z analizo trga, preučevanje povpraševanja, komuniciranjem z morebitnimi strankami in vzpostavitvijo stikov s partnerji), smo pripravljeni prevzeti postopek registracije nase.
Cena storitve registracije podjetja je 400 evrov.
Ponudimo vam lahko tudi našo virtualno pisarno in računovodski servis.